گوناگون

۱۰۰ خاطره از دکتر چمران
نویسنده : حمید - ساعت ۱۱:٥٧ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۱ شهریور ،۱۳۸٩
 

چند بار رفته بود دنبال نمره اش. استاد نمره نمی داد. دست آخرگفت « شما نمره گرفته ای، ولی اگر بروی ، آزمایشگاه نیروی بزرگی از دست میدهد. » خودش می خندید. می گفت « کارم تمام شده بود. نمره ام را نگه داشته بود پیش خودش که من هم بمانم»